Financiamento


persoal do proxecto de salem  

O proxecto de Erradicación do Infanticidio Feminino en Salem recibiu financiamento de Implicadas durante todos estes anos e co-financiamento das seguintes instancias:

  • 2007/08: Fondo Galego de Cooperación: 11.144,80 e Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia: 10.676 €
  • 2008/09: Financiamento con fondos propios de Implicadas: 14.263,33 €
  • 2009/10: Dirección Xeral de Cooperación da Xunta de Galicia: 26.277 €

No ano 2010 Implicadas presentou a continuidade deste proxecto á Dirección Xeral de Cooperación da Xunta de Galicia pero o proxecto non foi financiado.

As traballadoras do proxecto na oficina de PDI en Salem
   
     
     
     
     


Implicadas/os No Desenvolvemento | www.implicadas.com | info@implicadas.com | 886 111 911